Persoonlijkheidsproblemen

februari 20th, 2017Reacties uitgeschakeld voor Persoonlijkheidsproblemen

We spreken van een persoonlijkheidsproblematiek wanneer negatieve trekjes gaan tegenwerken en iemand zich niet meer kan aanpassen aan de omgeving. Het gaat dan vaak om extreme variaties van gewone persoonlijkheidstrekken zoals bindingsangst, afhankelijkheid, perfectionisme, jaloezie et cetera. Bepaalde persoonlijkheidstrekken zijn zo hevig aanwezig, dat het vermogen tot aanpassing aan diverse situaties verminderd. Tussen de 5 en 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een dergelijke stoornis. Er is echter niet één oorzaak, een persoonlijkheidsstoornis ontstaat als gevolg van meerdere factoren.

Soorten persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen kunnen ingedeeld worden in drie clusters, namelijk A, B en C. Uiteraard zijn er ook personen die niet binnen een van deze clusters vallen. Het kan zijn dat zij kenmerken van twee of meer persoonlijkheidsstoornissen hebben maar niet aan alle criteria voldoen van een van de stoornissen. Dit wordt NAO (Niet Anderszins Omschreven) genoemd en komt het meeste voor.

Cluster A

Deze cluster bestaat uit drie persoonlijkheidsstoornissen: paranoïde-, schizoïde- en schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Mensen die een van deze drie stoornissen hebben, leven vaak geïsoleerd en hebben weinig contact met de buitenwereld. Deze personen zijn niet snel geneigd om hulp te zoeken.

Cluster B

Cluster B bestaat uit vier persoonlijkheidsstoornissen: antisociale-, narcistische- en theatrale persoonlijkheidsstoornis. Het beheersen van impulsen en emoties is moeilijk voor mensen die een van deze stoornissen hebben.

Cluster C

In dit laatste cluster vallen de stoornissen: afhankelijke-, ontwijkende- en obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Deze personen hebben last van sociale vermijding en onzelfstandigheid. Er kan vaak beter worden aangepast aan de eisen van het dagelijkse leven dan personen die in de eerder genoemde clusters vallen.

Wat is er aan te doen?

Een persoonlijkheid wordt meestal in de vroege jeugd gevormd en verandert niet of weinig daarna in de loop van een leven. Door echter de persoon (en soms de omgeving) beter te leren omgaan met de nadelen van die persoonlijkheid, is er vaak een veel fijner en beter leven mogelijk. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar effectieve behandelmethoden bij verschillende stoornissen. Voorbeelden hiervan zijn VERS training of schematherapie.

Schematherapie

Schematherapie is een therapie voor personen met ernstige psychische stoornissen zoals een vaak terugkerende depressie of het hebben van een persoonlijkheidsstoornis. De therapie zorgt ervoor dat je de oorsprong van gedragspatronen weet te doorgronden en te veranderen. Er wordt onderzocht welke ervaringen uit het verleden en dagelijkse leven invloed hebben. Op deze manier wordt er getracht verandering aan te brengen in de manier waarop er gedacht wordt zodat je je beter gaat voelen en je weer beter voor jezelf kan gaan zorgen.

Er zijn verschillende behandelaren die veel ervaring hebben met het behandelen van ernstige persoonlijkheidsstoornissen in de specialistische GGZ. Wanneer u iemand kent of zelf een persoonlijkheidsstoornis denkt te hebben, blijf er dan niet mee zitten en neem contact op.

« Een pre workout kopen voor een fit en gezond lijf
Pampers Aanbieding Overzicht »

Categorized Under

Gezondheid en Voeding

About Marcel

» has written 1685 posts