DE EUROPESE GOUDSTANDAARD ONDER DE LOEP

februari 13th, 20140 Comments »

De Europese GoudStandaard is sinds een aantal jaren het snelst groeiende bedrijf in de Benelux binnen de wereld van de fysieke goud en zilver handel.

2013 was opnieuw een uitstekend jaar voor het bedrijf, waarin het zijn omzet bijna vertienvoudigt zag ten op zichte van 2012. Tijd om dit bedrijf onder de loep te nemen en te ontdekken wat de uitzonderlijke kenmerken van dit bedrijf zijn en de reden van de aanhoudende sterke groei.

Een doorlichting van het bedrijf, het spreken met een aantal werknemers, de directie en een aantal klanten en het bestuderen van hun website brachten een aantal bijzondere kenmerken aan het licht.

We zetten voor u de belangrijkste kenmerken, sterke punten en elementen waarmee zij zich onderscheiden voor u op een rij.

1. Marktomstandigheden

De financiële crisis en de daarbij horende verliezen die investeerders moesten slikken sinds 2008 door geïnvesteerd te zijn in allerlei financiële producten en constructies en de onzekerheid over de toekomst maken dat degenen die nog investeren op dit moment veelal kiezen voor de zekerheid van fysiek goud en of zilver. Het vertrouwen in de financiële instellingen en moeilijk begrijpbare of ingewikkelde financiële producten is totaal zoek. Door te investeren in fysiek goud en zilver schakelt de investeerder het derde-partij-risico uit. Dit element is natuurlijk niet toe te schrijven aan de Europese GoudStandaard, maar maakt dat, goud en zilver, momenteel vooraan staan als investeringsopportuniteit bij de bevolking. We kunnen dit als sterk punt benoemen, maar dan louter door het aanwezig zijn op de juiste plaats op het juiste moment.

2. Enkel fysiek goud en zilver

De firma handelt enkel en alleen in fysiek goud en zilver.  Dus geen papieren handel, zoals goudcertificaten en andere afgeleide producten. Dit is een bewuste en duidelijke keuze. De Europese GoudStandaard gelooft immers dat er een tijd komt dat ‘papiergoud of –zilver’ weinig of niets meer waard zullen zijn. De reden hiervoor is dat momenteel voor elke kilo fysiek goud die vandaag op de wereld is, meer dan 80 papieren claims staan. De strijd is wereldwijd volop aan de gang en het moment dat meer en meer mensen hun goud en zilver fysiek opeisen gaan de poppen aan het dansen. Degenen die achter blijven met hun ‘papier’, lopen dan een zware kater op. De wereld wordt trouwens stilaan wakker. In 2013 eisten al 33% meer mensen hun aangekochte goud en zilver fysiek op t.o.v. het jaar 2012. De Europese GoudStandaard wil geen teleurstellingen bij zijn cliënteel binnen enkele jaren. Daarom dat zij dus enkel fysiek edelmetaal (het echte spul) verhandelen, wat meteen duidelijk onderscheidend punt is van de Europese GoudStandaard.

3. Goudbaren en zilverbaren van de hoogste kwaliteit, met LBMA status.

De Europese GoudStandaard levert enkel goud- en zilverbaren van raffinaderijen die een LBMA status hebben. Dit houdt in dat deze baren wereldwijd zonder enige verdere analyse verhandelbaar en verkoopbaar zijn en het hoogst mogelijke edelmetaalgehalte bezitten.

Zo leveren zij momenteel enkel goud- en zilverbaren van Umicore.

De voordelen voor de klant zijn;

Wanneer u uw fysieke goud- of zilverbaar van Umicore later wil verkopen, zal u dat zowel kunnen in Europa, Azië, Amerika, Australië als Afrika. En dit dus zonder enige verdere analyse. Wat kan voor de klant het verschil zijn? Indien hij een baar heeft van een minder bekende raffinaderij, die geen LBMA status heeft, en deze wil verzilveren in een ander werelddeel, dan zal men eerst een analyse eisen om allereerst de echtheid te verifiëren en als tweede om het precieze goud- of zilvergehalte te bepalen. De kosten die hiermee gepaard gaan komen ten koste van de klant. Dus hier wordt de klant een eerste keer met een verlies geconfronteerd t.o.v. een LBMA status baar. Vervolgens zal men een lagere prijs betalen voor de overname van de baar. Aangezien de koper ze nadien ook weer zal willen verkopen en weet dat een minder, of niet bekend, merk in zijn land aan een lagere prijs zal verkocht worden, zal hij zelf ook minder betalen voor dergelijke baar. Hier wordt u als klant een tweede keer geconfronteerd met een verlies.

Dit is dus een zeer belangrijke factor. De Europese GoudStandaard vestigt de aandacht op het feit dat veel onwetende klanten ‘vandaag’ een goudbaar of zilverbaar kopen van een minder bekend merk dat geen LBMA status heeft omdat deze misschien 0.5% goedkoper wordt aangeboden op de markt. Later wordt hij echter bij verkoop met 5% verlies geconfronteerd in vergelijking met een LBMA status baar.

Dus opletten is de boodschap.

Dit is volgend onderscheidend punt waar de Europese GoudStandaard voor staat.

4. Enkel nieuwe baren en munten

Een ander opvallend punt is dat de Europese GoudStandaard enkel nieuwe goudbaren, zilverbaren, courante gouden munten en zilveren munten levert. Een element waar de meesten aan voorbij gaan. Veel mensen redeneren, een gouden baar is een gouden baar en een gouden munt is een gouden munt, niet dus. Buiten het esthetische element; u zal bij aankoop ook niet graag een oude versleten beschadigde baar of munt ontvangen; is dit ook later weer van belang bij verkoop.

U zult later van een oude beschadigde baar of munt minder ontvangen. Dus vergewis u bij aankoop ervan dat u steeds nieuw materiaal zal geleverd krijgen. Dit kan u later weer frustraties besparen. Omdat de Europese GoudStandaard streeft naar een lange termijn relatie, waarin zij het belang van de klant voorop stelt, leveren zij enkel nieuw materiaal. Een bijkomend belangrijk detail is dat nieuwe baren en munten steeds geleverd worden in de originele verpakking met certificaat.

Wij noteren een interessant onderscheidend element.

5. Professioneel advies en kennis

De mensen die werkzaam binnen de Europese GoudStandaard hebben allemaal een verleden in de financiële sector met een lange staat van dienst binnen die sector. Zonder uitzondering hebben zij allemaal één gemeenschappelijke motivatie en eigenschap. Ze kennen de financiële sector door en door en weten wat er reilt en zeilt. Door gewetensoverwegingen en met de ervaring die ze hebben opgedaan binnen de financiële sector, hun kennis van de wereldeconomie gecombineerd met de wetenschap wat ons de volgende 10 jaren nog te wachten staat, konden zij onmogelijk opteren nog langer binnen die financiële sector actief te blijven.

Ze zijn zich bewust van het feit dat ze klanten advies zouden moeten geven over investeringsvormen binnen de financiële sector en dat deze klanten binnen nu en 10 jaar opnieuw een zware kater zouden oplopen. Hiermee wilden zij als persoon niet langer leven.

We staan inderdaad voor een nieuw tijdperk. Het risico dat een bank, staat of land niet langer zijn verplichtingen kan nakomen en dus onderuit gaat is bestaande. We hebben allemaal al tal van voorbeelden gezien in de wereld. Wanneer bank, land of staat onderuit gaan is geen enkel derde-partij-risico-investering nog echt veilig, zelfs het spaarboekje niet, wat ook de overheid moge beweren.

Fysiek goud en zilver hebben dat risico niet. Er is geen derde-partij-risico.

Fysiek goud en zilver kunnen domweg niet over de kop gaan.

De hoofmotivatie waarom de medewerkers van Europese GoudStandaard gekozen hebben voor de firma is, om mensen-klanten eerlijke duidelijke transparante informatie en advies te geven en de bevolking te sensibiliseren en te beschermen tegen een eventuele volgende financiële crisis, door hen te adviseren (een deel van) hun vermogen te investeren in fysiek goud en/of zilver.

6. Website en webshop

Een doorlichting van hun website inclusief webshop waar men rechtstreeks fysiek goud en zilver kan aankopen leert ons het volgende. Een bijzonder goud gestructureerde website waar de klant eigenlijk alle mogelijke informatie vindt over fysiek goud en zilver. Het is de meest informatieve website binnen de sector die wij bekeken. Als klant vindt je eigenlijk de antwoorden op alle mogelijke vragen. Opvallend element is dat zij alle persartikels die verschijnen over goud, zilver, de financiële markt en de economie bundelen in één pagina en onder verdelen in subcategorieën. Dit maakt dat je als klant, of potentieel investeerder makkelijk in één overvieuw alles kan vinden over een bepaald onderwerp.

Via de webshop kan je online alle mogelijke fysieke goud- of zilver beleggingsproducten op een discrete manier selecteren, bestellen, aankopen en laten leveren. De aangekochte goederen worden op een discrete verzekerde en beveiligde manier tot bij de klant thuis geleverd. In een wereld waar online zoeken, bestellen en aankopen steeds belangrijker worden, staan zij hiermee een stuk voor op de concurrentie. Uiteraard onderscheiden ze zich hiermee ook weer op de markt.

7. Openbreken van de edelmetaalmarkt

In de afgelopen decennia was de toegang tot het rechtstreeks aankopen van hoogwaardige gouden en zilveren baren en – munten zo goed als afgesloten voor de particuliere investeerder. Deze markt was beperkt voor de banken en institutionelen. In België is het nog steeds bijzonder moeilijk als men wilt investeren in fysiek goud of zilver om een aanbieder te vinden in uw buurt. De meeste bankfilialen hebben geen fysiek goud of zilver in hun bezit, doen geen bestellingen of fysieke leveringen en degene die het nog kunnen, doen het liever niet. Het betekent immers verlies van vermogen of spaargeld binnen hun kantoor. Die leemte in de markt heeft ervoor gezorgd dat de Europese GoudStandaard hierin een verschil betekent. Zij willen fysieke goud- en zilverproducten op een vlotte manier beschikbaar stellen voor iedere Belg.

De Europese GoudStandaard gaat samenwerkingen aan met verzekeringsmakelaars verspreid over het ganse land. En dit is een ware metamorfose in het financiële- en edelmetaal landschap. Nooit eerder in de geschiedenis kon een plaatselijke verzekeringsmakelaar fysiek goud of zilver aanbieden aan zijn cliënteel. Dit was vroeger voorbehouden voor de grootbanken. Iedere Belg heeft normalerwijze een verzekeringsmakelaar waarbij hij zijn schadeverzekeringen heeft ondergebracht. Over gans België zijn verzekeringsmakelaars vertegenwoordigd wat aansluit bij hun doelstelling, namelijk overal fysiek edelmetaal beschikbaar stellen zodat geïnteresseerde klanten niet heel het land moeten doorkruisen .
Mensen hebben met hun eigen verzekeringsmakelaar doorgaans een goed contact. Hij kent de klant zijn geschiedenis en weet wat de mensen wel of niet verlangen. Zij hebben meestal ook kijk op de ganse situatie van de klant, waardoor zij een veel betere inschatting kunnen maken welke klant wel of niet geschikt is.
Een verzekeringsmakelaar is ook de meest geschikte partij is om te adviseren betreffende investeringen in fysiek goud of zilver. Investeren in fysiek goud of zilver is een zaak van bescherming, beveiliging en risicobeheersing. Van nature uit zijn dit punten die een verzekeringsmakelaar als prioriteit ziet voor zijn klanten en zijn beroep. Feitelijk is het DE taak van een verzekeringsmakelaar. Dit is niet de taak of hoofdmotivatie van een bankbediende of –directeur. Zij hebben merendeel andere belangen, dit heeft ons het recente verleden geleerd. Een verzekeringsmakelaar zit ook niet met het feit dat wanneer een klant van hem fysiek goud of zilver aankoopt er een verlies zou zijn van vermogen of spaargeld uit zijn filiaal zoals bij een bankfiliaal. Dit lijkt ons inderdaad een gezondere situatie en één van de belangrijkste onderscheidende elementen van de Europese GoudStandaard.

8. Zilveren kilomunten

De firma legt zich ook toe op de zilveren kilomunten. Dit als één van de eerste en weinige in het land. Toch ontdekken we ook hier weer hoe groot het verschil kan zijn voor een investeerder die belegt in fysiek zilver. In België en Nederland betaalt men normaal op de aankoop van fysiek zilver 21% BTW. De fysieke zilverbaren vallen onder die regel. De wetgeving zegt ook dat men op zilveren munten die erkend zijn als wettig betaalmiddel geen 21% BTW dient te betalen over de totale aankoop, maar enkel op de marge van de verkoper.

Een aantal munthuizen in de wereld hebben van die regel handig gebruik gemaakt en produceren dus munten met 1 kilo zuiver zilver in verwerkt en laten deze munten erkennen als wettig betaalmiddel. Dit maakt dat een zilveren munt van 1 kilo een behoorlijk stuk goedkoper is in aankoop dan 1 kilo zilverbaar. We hebben berekend dat wie voor 50.000 € in fysieke zilveren kilomunten investeert, voor hetzelfde gewicht in baren 53.390 € betaalt.

Dit is een verschil van bijna 7% in de aankoop. Een verschil wat hij op zak kan steken na  een advies van de Europese GoudStandaard. Een onderscheidend punt wat een wereld van verschil kan betekenen voor investeerders in fysiek zilver.

9. Numisgoldsilver

Dit is een eigen ontwikkeld product van de Europese GoudStandaard. Het betreft een investering in oude gouden munten. Oude gouden munten die ooit in de wereld erkend zijn geweest als wettig betaalmiddel maar nu niet meer geproduceerd worden. Dit is een investering waarbij de klant twee veiligheden en zekerheden heeft. Enerzijds de goudwaarde en anderzijds de zeldzaamheids- of verzamelwaarde. Dit is werkelijk een zeer uniek investeringsconcept waarmee de Europese GoudStandaard als enige in de wereld naar buiten komt als zijnde investering. Ze hebben een uitzonderlijke kennis over gouden numismatische munten. Veel klanten kiezen voor deze investering omdat ze dan beschermd zijn op 2 fronten. Met dit product onderscheiden zij zich op wereldvlak van de rest.

10. SilverCoinInvest

Ook de kleine spaarder laat de Europese GoudStandaard niet onberoerd. Zo kunnen klanten die nog niet het vermogen hebben om te beleggen, maar een kapitaal willen opbouwen, systematisch met kleine bedragen jaar na jaar een storting doen om fysiek zilver aan te kopen. Zo bouwt de klant werkelijk een eigen vermogen op met puur echt fysiek zilver wat zijn eigendom is. Dus het concept en idee om het derde-partij-risico uit te sluiten is voorzien voor iedereen. Uw geld blijft altijd uw geld. Want het is immers omgezet in fysiek zilver. En ook fysiek zilver heeft de eigenschap dat u het altijd ten allen tijde waar dan ook ter wereld te verzilveren, tegen de prijs en munt die u op dat moment het interessantste lijkt.

Dit is de meest zekere, veilige, transparante, tastbare en eerlijke manier van sparen of kapitaal op te bouwen. Wellicht ook de meest rendabele.

Deze 10 onderscheidende punten maken wellicht dat de Europese GoudStandaard een verschil maakt in de sector. Alle genoemd punten kunnen een belangrijk verschil betekenen voor de klant. En als je als bedrijf een groot verschil kan betekenen voor uw bestaande of nieuwe klanten, zal je uiteindelijk ook als bedrijf een groot verschil kunnen maken in de markt.

Indien u als investeerder, belegger of spaarder overweegt om te kiezen voor fysiek goud of zilver, dan is een vrijblijvend gesprek met één van de adviseurs van de Europese GoudStandaard zeker een aanrader. U kan heb bereiken via hun website www.EuropeseGoudStandaard.com of via hun contactgegevens die we bij deze willen meegeven :

NV Europese GoudStandaard
Rubensstraat 104
2300 Turnhout
0032 14 76 23 23
info@EuropeseGoudStandaard.com

« FM Producten? Groot gelijk!
Hoe je schade auto verkopen »

Categorized Under

Financien

About Marcel

» has written 1685 posts